Energielabel van invloed op waarde van kantoorpand

Gebouwen dragen voor 40% bij aan het totale energiegebruik in Nederland. In het kader van verduurzaming zet het kabinet daarom in op verbetering van het energielabel van kantoorpanden. Kantoorpanden groter dan 100 m2 moeten voor 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit is nu wettelijk vastgelegd en in november 2018 ook gepubliceerd in het Staatsblad. Waarschijnlijk […]

ABN Amro en IBM introduceren blockchain bij commercieel vastgoed

ABN Amro is met IBM aan een test begonnen om blockchain technologieën te gebruiken bij vastgoedtransacties. Blockchain is een database waarin steeds meer data worden toegevoegd. Dit helpt bij het uitwisselen van data en is bestand tegen manipulatie en vervalsing. De pilot is gericht op klanten voor commercieel vastgoed van ABN Amro. De blockchain toepassing, […]

AFM en DNB vraagt om onafhankelijkheid taxateurs

Door zowel de politiek als toezichthouders wordt de taxatiesector scherp in de gaten gehouden. Regelmatig wordt het functioneren van taxateurs beoordeeld. Recent is een NVM-taxateur in een negatief daglicht gesteld. De NVM neemt dergelijke meldingen serieus en heeft aangegeven dat iedere NVM-taxateur onder tuchtrechtelijk toezicht staat en heeft een intern onderzoek gestart naar de betreffende […]

WOZ Scan door Onafhankelijk Taxateurs Nederland

Wet WOZ Op grond van de Wet WOZ worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks getaxeerd. Het is van groot belang dat de WOZ waarde van uw vastgoed juist is. WOZ-waarde als basis voor belastingen De WOZ-waarde speelt een rol bij verschillende belastingen: Onroerendezaakbelasting (OZB). Andere gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing. Fiscale afschrijving vennootschapsbelasting. U mag […]

Verscherpte regels voor onafhankelijke taxaties vastgoed

Bij het -in oprichting zijnde- taxatieregister NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) worden nieuwe regels toegepast. Deze zijn vergelijkbaar met de regels voor accountantskantoren. Voor beursgenoteerde bedrijven mogen accountantskantoren geen adviestaken meer uitvoeren én tegelijk ook de jaarrekening opmaken. Doel is de objectiviteit en onafhankelijkheid te garanderen. Voor de taxateurs vastgoed gaan vergelijkbare regels gelden. Taxateur […]

Onafhankelijk Taxateurs Nederland in VastgoedJournaal vanwege toetreding tot StiVAD

Onafhankelijk Taxateurs Nederland is toegetreden tot de Stichting Vastgoeddata (StiVAD). StiVAD heeft als doel om de transparantie op de vastgoedmarkt te verbeteren. StiVAD beheert een landelijk register voor beleggingstransacties. Voor VastgoedJournaal gaf Directeur Taxaties van Onafhankelijke Taxateurs Nederland , Herman  Wentzel (MRICS RRV RT) zijn reactie: “Onafhankelijke Taxateurs Nederland staat voor het onafhankelijk taxeren van […]

Taxateurs Register NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs)

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgericht met als doel het borgen van de vakbekwaamheid en ethiek van de vastgoedtaxateurs in Nederland. Het register moet bijdragen aan grotere transparantie van vastgoed taxaties. Alle taxateurs van vastgoed worden opgenomen in 1 centraal register. De noodzaak voor dit register is ontstaan door toenemende  (inter)nationale regelgeving en de […]

Transparantie onroerend goed taxaties kan beter

Dit blijkt uit een onderzoek van softwarespecialist Reasult. Volgens Reasult blijkt dat beleggers in vastgoed grote waarde hechten aan transparantie bij vastgoed taxaties. Ook streven ze naar een hogere kwaliteit en betere vergelijkingen van vastgoed taxaties. Commerciële beleggers in vastgoed en woningcorporatie zijn het erover eens dat het beter kan. Inzicht in de waarde van […]

Oprichting taxateurregister

Sedert 2 jaar wordt er gewerkt aan de oprichting van een register dat ervoor moet zorgen dat vastgoedtaxateurs onafhankelijk te werk gaan. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de vastgoedsector overleggen over de gedragsregels die de basis moeten vormen voor het register. Op 31 december 2014 is er een stichting geregistreerd. Volgens projectleider Eric […]