Basis van waarde

Opdrachtgever en taxateur moeten vooraf eens zijn over welke basis wordt gekozen voor het bepalen van de waarde van een object. De gebruikelijke bases zijn:

• Marktwaarde
• Markthuur
• Beleggingswaarde
• Reële waarde

Welke Basis van Waarde wordt gekozen?

Marktwaarde en markthuur komen het vaakst voor. Volgens het International Valuation Standards Committee (IVSC) is de marktwaarde “het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld”. Deze marktwaarde komt dus tot stand op een vrije markt, tussen partijen die vrijwillig en bij volle verstand onderhandelen. Bovendien zijn er geen bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het belang van een van de partijen (zie reële waarde). Wel kunnen er in het taxatierapport bijzonderheden worden opgenomen. Denk aan bijvoorbeeld een marktwaarde “mits het pand geheel is afgebouwd”, of “mits de overheid de noodzakelijke gebruiksvergunningen afgeeft”.

Voor markthuur hanteert het IVSC een soortgelijke definitie als hierboven, maar dan gaat het om een huurder en een verhuurder. Ook hier zijn de “gewone” marktomstandigheden van toepassing, op een vrije markt. Ook hier kunnen er in de taxatierapportage bijzonderheden worden meegenomen, zoals afbouw en vergunningen. Bovendien wordt de markthuur hier (sterk) beïnvloed door de voorwaarden waaronder de transactie tot stand gaat komen. Invloeden zijn hier onder meer de looptijd van de huurovereenkomst, welke partij verantwoordelijk is voor welk onderhoud, enzovoorts.

Bij beleggingswaarde als basis hoeft de (toekomstige) eigenaar zelf geen gebruik van het object te maken en waarschijnlijk laat hij of zij de exploitatie van het object aan anderen over.

De reële waarde wordt ingezet als er iets bijzonders aan de hand is. Voorbeeld: een succesvolle fabrikant zoekt uitbreidingsmogelijkheden voor zijn productiefaciliteiten. Het naast zijn fabriekshal gelegen pand zou een prima oplossing zijn, maar tegen welke prijs zal zijn buurman bereid zijn om te vertrekken? Waarschijnlijk zal de marktwaarde in dit geval niet voldoende zijn, zodat er gezocht moet worden naar de reële waarde.

Alternatieven

In principe is het mogelijk om ook op andere bases de waarde van een object vast te stellen, als daar goede redenen voor zijn. Strikte voorwaarde hierbij is evenwel dat die andere basis en de redenen daarvoor volstrekt helder in het taxatierapport zijn verwoord. Een tekortkoming op dit vlak wordt al gauw uitgelegd als misleiding.

Neem contact op.