Economie vs. taxaties

De waarde van commercieel vastgoed wordt bepaald door onder meer de grootte van het object, het huidige en mogelijk toekomstige gebruik, technische aspecten (staat van onderhoud, installaties e.d.) en omgevingsfactoren, zoals aard van de buurt en bereikbaarheid. Daarnaast zijn macro-economische factoren van invloed op de waardebepaling van een object.

Invloeden van macro-economie op taxatie

Belangrijke factoren in dit verband zijn:

  • Groei of krimp van het nationale inkomen
  • Ontwikkeling van de bouw- en onderhoudskosten
  • Ontwikkeling van de huurprijzen
  • Ontwikkeling van de (hypotheek)rente
  • Invloeden van overheidsmaatregelen
  • Invloeden van stemmingen en verwachtingen

Voor een belangrijk deel haken de diverse factoren op elkaar in. Voorbeeld: als de rente stijgt, nemen de bouwkosten toe en als bouw duurder wordt, is het te verwachten dat de huren zullen stijgen. Ontwikkelingen kunnen elkaar versterken, maar zij kunnen ook voor compensatie zorgen. Overheidsmaatregelen kunnen de andere factoren beïnvloeden. Zo kan het financiële beleid gericht zijn op het verlagen of juist verhogen van de rentestand. Ook heeft de overheid invloed op de huurprijzen.

Nóg belangrijker zijn overheidsingrepen in eenmaal geconstrueerde en vaak toegepaste stelsels. Denk aan het beperken van de kredietverstrekking voor onroerend goed, of aan het terugdringen van de hypotheekrenteaftrek. Dergelijke maatregelen raken de sentimenten van ondernemers en particulieren. In de afgelopen jaren hebben we in Nederland kunnen meemaken hoe dramatisch deze overheidsingrepen uitwerken op de vastgoedmarkt. Alleen al het praten over de hypotheekrenteaftrek (het “H-woord”) had een nagenoeg complete kopersstaking op de woningmarkt tot gevolg.

De taxateur houdt dus serieus rekening met de macro-economische ontwikkelingen, inclusief de politieke maatregelen en de stemmingen en verwachtingen onder ondernemers en particulieren. Deze ontwikkelingen zijn medebepalend voor de waardevaststelling van een object.

Gevolgen voor ondernemingen

Voor ondernemingen kunnen de waardeschommelingen van het vastgoed ernstige gevolgen hebben. De schommelingen worden direct gevoeld als er een object te koop wordt gezet of wordt aangekocht. Er zijn ook indirecte gevolgen, zoals bij zekerstelling bij financiering. Wanneer een onderneming een uitbreiding wil financieren met geld van de bank met een vastgoedobject als onderpand, dan kan die financiering mee- of tegenvallen, al naar gelang de actuele taxatie van het betreffende vastgoed.

Voorts kunnen de macro-economische ontwikkelingen de jaarrekeningen van bedrijven beïnvloeden. Stel dat het vastgoed van de onderneming voor 10 miljoen op de balans staat, maar op dit moment in werkelijkheid niet meer dan 5 miljoen waard is, dan worden in feite aandeelhouders en andere stakeholders op het verkeerde been gezet. Daarom dringt de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) al geruime tijd aan op actuele en vooral ook gestandaardiseerde, consistente (her)taxaties van commercieel vastgoed, teneinde de juistheid van gecontroleerde jaarrekeningen te kunnen garanderen.

Neem contact op.