Inhoud taxatierapport

Onafhankelijke Taxateurs Nederland presenteert de uitgevoerde waardering van een object in een taxatierapport. Daarin worden uiteraard de gegevens en de vastgestelde waarde van het object beschreven, maar daar horen nog tal van gegevens bij. Het rapport moet ondubbelzinnig en duidelijk zijn, ook voor leken op dit gebied.

Wat staat er in het taxatierapport?

Het taxatierapport van Onafhankelijke Taxateurs Nederland geeft in ieder geval de volgende informatie:

 • Naam van opdrachtgever en van eventuele andere gebruikers
 • Naam van taxateur(s)
 • Beschrijving en typering van het te taxeren object of belang
 • Het doel van de taxatie
 • Basis van waarde (markwaarde, huurwaarde, beleggingswaarde e.d.)
 • Taxatiedatum
 • Duiding van eventuele betrokkenheid, zoals eerdere waardebepaling door dezelfde taxateur
 • Duiding van eventuele bijzondere uitgangspunten, voorbehouden, bijzondere instructies of afwijkingen
 • De mate waarin de taxateur onderzoek heeft gedaan en de aard van de bronnen waarop deze een oordeel baseert
 • Regels over het al dan niet publiceren van de taxatie
 • Regels over de aansprakelijkheid ten aanzien van andere partijen dan de opdrachtgever
 • Bevestiging dat er volgens de RICS-standaarden is getaxeerd
 • Mocht van die standaarden zijn afgeweken, dan dienen de aard en de oorzaak van die afwijkingen te worden beschreven
 • Bevestiging dat de taxateur over de kennis, inzichten en vaardigheden beschikt om de taxatie vakbekwaam uit te voeren
 • De vastgestelde waarde in cijfers en woorden
 • Datering en handtekening van de taxateur. 

Alle bovenstaande punten zijn opgenomen in het taxatierapport. Vooral het duiden van de basis van waarde is van groot belang, omdat de verschillende bases van invloed zijn op de uiteindelijke taxatiewaarde. Hetzelfde geldt voor het doel van de taxatie. Meestal kan een taxatierapport niet voor uiteenlopende doelen en/of waardebases worden gebruikt.

Verder wordt in het rapport aangegeven als er bij de taxatie van standaarden is afgeweken en waarom dit is gebeurd. Er kunnen legitieme redenen zijn om van standaarden af te wijken. Dit mag meestal wel, als maar wordt aangegeven dat dit is gebeurd, op welke punten en waarom dit is gedaan.

Indien u vragen heeft over een taxatierapport dat u wilt laten opstellen, of over een rapportage die al in uw bezit is, neem dan gerust contact op met de specialisten van Onafhankelijke Taxateurs Nederland.

Neem contact op.