Over NRVT

Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. In het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs. Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.

De taxateurs van Onafhankelijke Taxateurs Nederlands (OTN) zijn in ingeschreven in het Nederlands
Register Vastgoed Taxateurs en werken volgens de erkende gedrags- en beroepsregels en
reglementen van NRVT.

Missie

NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-
Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van
vastgoedwaarderingen.

Taken

NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en
beroepsregels en reglementen. NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en
beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de
geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in
een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

Regelgeving

De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT.
De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van NRVT.
Meer weten of een afspraak maken? 

Neem contact op.