Over Rics

De RICS-organisatie (‘sinds 1868’) is ontstaan uit de volgende overwegingen:

1. De juiste taxatie van onroerend goed is de basis van belangrijke financiële beslissingen en vele marktontwikkelingen, en is als zodanig van invloed op de gehele economie
2. Het is helaas niet vanzelfsprekend dat een taxatie wordt uitgevoerd door iemand die onafhankelijk en integer is en die bovendien over de juiste deskundigheid beschikt en de geldende internationale standaarden respecteert.

Over RICS: werkwijze en kwalificaties

RICS-taxaties steunen op vier pilaren:

Meer over RICS = Royal Institute of Chartered Surveyors

De RICS-organisatie (‘sinds 1868’) is ontstaan uit de volgende overwegingen:

  1. De juiste taxatie van onroerend goed is de basis van belangrijke financiële beslissingen en vele marktontwikkelingen, en is als zodanig van invloed op de gehele economie 
  2. Het is helaas niet vanzelfsprekend dat een taxatie wordt uitgevoerd door iemand die onafhankelijk en integer is en die bovendien over de juiste deskundigheid beschikt en de geldende internationale standaarden respecteert. 

Betrouwbare, valide en consistente taxaties zijn in het belang van vele partijen, te beginnen met kopers en verkopers, maar ook ondernemers, financiers, aandeelhouders, aannemers, projectontwikkelaars, (ver)huurders, beleidsmakers, overheden en andere belanghebbenden. Daarom werken bij Onafhankelijk Taxateurs Nederland RICS-taxateurs, die ondersteund worden door RT-taxateurs en assistenten.

  1. Uitstekende kennis van de lokale markt en van relevante marktontwikkelingen 
  2. Vakinhoudelijke expertise, op bouwtechnisch gebied, maar ook ten aanzien van andere factoren die de marktwaarde kunnen beïnvloeden 
  3. De hoogste professionele standaarden, om absolute professionaliteit en integriteit te waarborgen
  4. Regulering en toezicht, om ervoor te zorgen dat de aangesloten taxateurs zich strikt aan de RICS-standaarden houden. De RICS-organisatie beoordeelt ingediende klachten en kan disciplinaire maatregelen opleggen. 

De lange weg naar certificering

Een taxateur die RICS-gecertificeerd wil worden, moet een jarenlang durend traject van studies en stages doorlopen. Ook na de certificering volgt een doorlopend programma van bijscholing, om kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Leidraad is het zgn. Red Book, met onder meer de standaarden en de gedragscodes waaraan de RICS-taxateur zich dient te houden. De RICS-gecertificeerde taxateur vindt u bij OTN.

Neem contact op.