Taxateurs anno 2014

Op woensdag 4 juni 2014 is tijdens de Provada een debat gevoerd over taxateurs en taxaties 2014

Het debat is geleid door Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Op woensdag 4 juni zijn onder anderen ASRE-docenten met elkaar in debat gegaan over de volgende (vraag)stellingen:

– De scheiding tussen taxateur en makelaar is onvermijdelijk in de kwaliteitsverbetering van de sector

-Het kwaliteitsniveau voor het deelregister Special Valuation moet van een Master-niveau zijn.

-Een overkoepelende organisatie voor taxateurs op nationaal niveau is niet voldoende, dit moet op Europees niveau worden georganiseerd

-Wisseling van taxateurs leidt tot verschillende vastgoedwaarderingen

Versnippering taxatiebranche

In 2012 werd duidelijk dat de versnippering in de taxatiebranche een verdere professionalisering van het vakgebied in de weg staat. Tussen marktpartijen was weinig samenwerking en de overkoepelende organisaties zouden meer samenhang moeten aanbrengen in de initiatieven. Het idee van de ontwikkeling van één platform en zo één mond naar de buitenwereld was ontstaan. Bijkomend was de behoefte ontstaan om de makelaar en de taxateur te scheiden. Is de scheiding van taxateurs en makelaars onvermijdelijk geweest in de kwaliteitsverbetering van de sector?

PTA-AANBEVELINGEN (Platform Taxateurs en Accountants)

Het PTA (Platform Taxateurs en Accountants) heeft 28 aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van taxaties te verbeteren. Deze aanbevelingen worden door de markt gezien als richtlijnen. Hoewel de taxateurs niet verplicht zijn de aanbevelingen te volgen, wordt dit nu wel verwacht van onder andere de accountants en de eigenaren.Ook Rabo stelt dit als eis. Volgens velen blijft de kwaliteit van de taxatierapporten echt onder de maat. Binnen de overkoepelende organisatie wil men het aparte deelregister Special Valuation behouden, waarmee het niveau van de taxateur wordt getoond. H et kwaliteitsniveau voor het deelregister Special Valtuation moet van een Master-niveau zijn.

Internationale taxaties versus landelijke taxaties

Veel grote bedrijven zijn internationaal actief, en in internationaal perspectief wordt duidelijk dat de richtlijnen en kwaliteit van de rapporten sterk verschillen per land. Is een overkoepelende brancheorganisatie s voor taxateurs op nationaal niveau wel voldoende, of moet deze naar een internationaal niveau worden gebracht?

Taxateur onder druk van belegger ?

Nog te vaak worden taxateurs onder druk gezet door eigenaren die dreigen naar een andere taxateur te gaan als de waarde hen niet bevalt. Een andere vraag is hoe afhankelijk de gecombineerde makelaar/ taxateur is van de eigenaar vooral wanneer ook andere diensten worden afgenomen van een taxateur/ makelaar en in hoeverre dit de onafhankelijkheid van de taxateur beïnvloedt.  

Meer weten over PTA richtlijnen taxateurs