Taxateurs Register NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs)

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgericht met als doel het borgen van de vakbekwaamheid en ethiek van de vastgoedtaxateurs in Nederland. Het register moet bijdragen aan grotere transparantie van vastgoed taxaties. Alle taxateurs van vastgoed worden opgenomen in 1 centraal register. De noodzaak voor dit register is ontstaan door toenemende  (inter)nationale regelgeving en de voortschrijdende professionalisering van het taxatievak.

Het NRVT wil een uniform, objectief, transparant en controleerbaar toetsingskader maken.  Het register blijft ook na toelating de ingeschreven taxateurs streng controleren op het voldoen aan de diverse beroepseisen. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs maakt het onder andere mogelijk te controleren of een taxateur al dan niet is ingeschreven in het register.

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgericht door beroeps- en brancheorganisaties en voegt verschillende reeds bestaande registers samen. De bestaande registers bestaan uit registers voor zowel taxateurs als voor makelaars.  Het nieuwe NRVT register is uitsluitend bedoeld voor vastgoedtaxateurs. Betrokken organisaties zijn NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), Stichting Certificering Voor Makelaars en Taxateurs, VastgoedCert, VastgoedPro en VBO Makelaar. Het NRVT register heeft de goedkeuring van AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank).

Wilt u meer informatie over het taxeren van vastgoed  en de diensten van Onafhankelijke Taxateurs Nederland? Contact Onafhankelijke Taxateurs Nederland