Taxaties vs. Economie

Invloeden van taxaties op macro-economie

Met het “omvallen” van de eerste banken in 2008 werd de financiële crisis ingeluid, spoedig gevolgd door de economische crisis. De gevolgen zijn bekend. Vastgoed en de financiering van vastgoed ontkwam niet aan de malaise. In de jaren voorafgaand aan 2008 hebben veel banken ruime kredieten verstrekt aan kopers van huizen en commercieel vastgoed, projectontwikkelaars en andere partijen in de vastgoedsector. Niet zelden werden kredieten (hypotheken) verstrekt ter waarde van meer dan 100% van de taxatiewaarde. Een juiste taxatie wordt dus steeds belangrijker.

De banken werden over het algemeen voorzichtiger met het verstrekken van nieuwe leningen, ook als er vastgoed als zekerheid wordt ingebracht. Dit zorgde ervoor dat ondernemers minder dan voorheen konden investeren (in gebouwen, in productiemiddelen, in productontwikkeling enzovoorts).

Aandringen op RICS-taxaties

Zowel De Nederlandsche Bank (DNB), als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), dringen erop aan dat het belang van juiste en zorgvuldige taxaties wordt erkend. Reden is dat er vele ondernemingen en particulieren “onder water” staan, dat wil zeggen dat hun schuld hoger is dan de waarde van het betreffende vastgoedobject. Onlangs werd het Platform Taxateurs en Accountants opgericht dat het rapport “Goed Gewaardeerd Vastgoed” samenstelde. Hierin zijn 28 aanbevelingen opgenomen om tot juiste taxaties te komen. Deze aanbevelingen komen grotendeels overeen met de standaarden en voorschriften van RICS en Onafhankelijk Taxateurs Nederland heeft deze voorschriften overgenomen. Het genoemde rapport is te vinden op de website van de NBA: www.nba.nl.

Zowel DNB, AFM als NBA dringen aan op hertaxatie van objecten, en wel volgens strenge standaarden, objectief, onafhankelijk en consistent. Daarom beginnen financiers, met de banken voorop, steeds vaker een hertaxatie van het vastgoed van hun klanten te eisen. En meestal eisen zij dan een taxatierapport van een RICS-taxateur. Alleen op die manier wordt helder in hoeverre de banken werkelijk onderpand hebben voor de door hen eerder verstrekte kredieten/hypotheken. Dankzij de RICS-taxaties, die nu mede door Onafhankelijke Taxateurs Nederland op grote schaal worden uitgevoerd voor het (her)waarderen van vastgoed, zal de kwaliteit van taxaties verbeteren. 

Neem contact op.