Toepassingen

Het maakt verschil voor welk doel u een taxatie wilt laten maken door OTN.

Welke taxatie voor welke toepassing?

Taxatie voor zekerstelling van leningen 

Een bedrijf dat bij een bank een financiering van een vastgoedobject heeft lopen, zal meestal een taxatie moeten overleggen op basis van de marktwaarde of de hypotheekwaarde. De marktwaarde weerspiegelt de waarde van het object op een bepaalde, maar actuele peildatum. De hypotheekwaarde houdt ook rekening met risicobeoordeling voor de lange termijn. Speculatieve kortetermijn elementen bijvoorbeeld zijn hier uit de taxatie gefilterd.

Taxatie ten behoeve van de jaarrekeningen

Ondernemingen dienen hun vastgoedbezittingen en de eventueel daar bijbehorende financieringen in de jaarrekeningen op te nemen. Vaak vormen hierbij de International Financial Reporting Standards de leidraad. Voor deze toepassing is het gebruikelijk dat de taxatie op basis van de reële waarde plaats vindt, waarbij naast de marktwaarde ook rekening wordt gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden.

Voor de publieke sector kunnen iets andere taxatierichtlijnen gelden. Vraag hiernaar bij de RICS-taxateur van Onafhankelijke Taxateur Nederland.

Neem contact op.