Verwachte ontwikkelingen winkelmarkt

Woensdag 5 februari, 2020

De winkelmarkt in Nederland staat onder druk. Veranderd consumentengedrag en de groei van online winkelen hebben geleid tot leegstand in winkelgebieden, afname van passanten en dalende huurprijzen. Binnen de winkelgebieden in Nederland zijn er wel grote onderlinge verschillen. Zo doen winkels op de A1-locaties in de grootste steden, sterke buurt- en wijkwinkelcentra, gdv/pdv-locaties en supermarkten het relatief goed terwijl veel andere winkelstraten, winkelcentra in kleinere en middelgrote steden en stadsdeelcentra het moeilijk hebben. Door transformatie van leegstaande winkelpanden en de toevoeging van horeca en diensten wordt geprobeerd winkelgebieden te versterken.

Veel winkelformules zoeken naar de juiste mix tussen fysiek en online en het vinden van manieren om te voorzien in de veranderde vraag van consumenten en het onderscheidend te blijven ten opzichte van de concurrentie. Ook houden diverse grote winkelketens hun locaties tegen het licht en neigen naar concentratie op de beste locaties. Voor 2020 verwachten wij een toename van de leegstand en een blijvende neerwaartse druk op de huurprijzen, al verschilt die wel per locatie en type winkelvastgoed. De invulling van de leegstaande panden als gevolg van het vertrek van warenhuis Hudson’s Bay zorgt in de grote steden voor een extra uitdaging.

De aandacht van beleggers is voor een belangrijk deel gericht op winkels op de A-locatie in binnensteden van de grotere steden en de goed lopende winkelcentra. Het aanbod is echter klein en de concurrentie groot waardoor de aanvangsrendementen naar verwachting laag blijven. Een deel van de beleggers heeft de aandacht verlegd naar winkelcentra in kleinere steden waar meer ruimte is voor het toevoegen van waarde. Daarbij worden wel hogere rendementseisen gesteld. De verwachting in de markt is dat ook de sterke prijsdaling bij winkelcentra op secundaire locaties zal doorzetten. Dat geldt niet voor door foodwinkels gedomineerde wijk- en buurtwinkelcentra. Deze voorzien in een dagelijkse behoefte van de consument en zijn minder gevoelig voor de conjunctuur. Ook gdv-/pdv-locaties blijven naar verwachting in trek, tenzij de consumentenbestedingen en de huizenmarkt in 2020 een sterke afkoeling laten zien.

Meer informatie over de vastgoedmarkt? Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.