ABN Amro en IBM introduceren blockchain bij commercieel vastgoed

ABN Amro is met IBM aan een test begonnen om blockchain technologieën te gebruiken bij vastgoedtransacties. Blockchain is een database waarin steeds meer data worden toegevoegd. Dit helpt bij het uitwisselen van data en is bestand tegen manipulatie en vervalsing. De pilot is gericht op klanten voor commercieel vastgoed van ABN Amro.

De blockchain toepassing, Torch, moet ervoor zorgen dat processen efficiënter en betrouwbaarder worden. ABN Amro licht toe: ‘Bij vastgoedtransacties zijn veel partijen betrokken. Kopers, verkopers, huurders, verhuurders, taxateurs, notarissen, banken, het Kadaster, de KvK en DNB. Met Torch kunnen betrokkenen op een betrouwbare en efficiënte wijze informatie vastleggen, inzien en uitwisselen.’

Torch ook nuttig voor taxaties vastgoed

Bij een taxatie kan bijvoorbeeld een bankmedewerker via Torch gegevens beschikbaar stellen aan een taxateur. ABN: ‘De taxateur heeft dan direct de juiste gegevens. De taxateur maakt vervolgens een taxatierapport en deelt dat met de bank en de klant. Tot slot wordt via het Kadaster en de KvK aanvullende informatie ontsloten. Dit gebeurt allemaal in de blockchain-toepassing.’

DNB ziet toe op taxaties en financieringen vastgoed

DNB, die toeziet op de wijze waarop banken het commercieel vastgoed waarderen en financieren, heeft ook toegang heeft tot Torch en kan gebruik kan maken van de informatie.

Onafhankelijk Taxateurs Nederland helpt u graag

Heeft u een taxatie nodig? Neem contact op met een van de RICS taxateurs van Onafhankelijke Taxateurs Nederland