Taxaties sectoren

Onafhankelijke Taxateurs Nederland (OTN) staat voor het onafhankelijk taxeren van zowel roerende als ook onroerende zaken voor bedrijfseconomische en verzekeringsdoeleinden. Wij dienen geen andere belangen dan het uitbrengen van de correcte taxatie voor onze opdrachtgevers.

Ons team van professionals is in het hele land actief en zet zich zonder voorbehoud in om
het vertrouwen te winnen en te behouden van zowel de opdrachtgevers, als de stakeholders
van opdrachtgevers, zoals kopers, huurders, beleggers en andere relaties.
Om objectief, onafhankelijk en integer tot een betrouwbare waardebepaling en gefundeerd
advies te komen, werken wij uitsluitend volgens nationale en internationale richtlijnen,
normen en gedragscodes. 
OTN taxateurs zijn geregistreerd bij:
• RICS
• NRVT
• NVM Business
• StiVAD
• Vastgoedcert 

Taxaties en Advies bij o.a.:

Jaarafrekeningen

Financieringen

Beleggings- transacties

Fusies & overnames

Aanhuur- en verhuurtransacties

Fiscale doeleinden

WOZ-bepaling

Onteigenings- vraagstukken

Verzekerings- taxatie

Markttechnisch onderzoek/update

Sectoren:

Kantoren

Residentieel

Leisure

Industrie & Logistiek

Semi-publiek

Retail

Percelen & Bouwkavels

Horeca

Maatwerk

Elke situatie is anders en vraagt om individuele aandacht en op maat gemaakte aanpak.
 
Onafhankelijke Taxateurs Nederland (OTN) kan roerende en onroerende zaken voor zowel
bedrijfseconomische- en verzekeringsdoeleinden gecombineerd taxeren.
specialistische ervaring en hoog opgeleide assistenten die multidisciplinair samenwerken. Dit
garandeert optimaal op elkaar afgestemde taxaties.
De uitkomst van een taxatierapport is een goed onderbouwde visie. Om tot deze visie te
komen moet er rekening gehouden worden met de snel veranderende samenleving en de
marktomstandigheden. Taxaties hebben een belangrijke rol in het economisch bestel. Het
vroegtijdig herkennen van nieuwe trends en marktbewegingen is cruciaal om tot een
gedegen taxatie en advies te komen.

Neem contact op.