AFM en DNB vraagt om onafhankelijkheid taxateurs

Door zowel de politiek als toezichthouders wordt de taxatiesector scherp in de gaten gehouden. Regelmatig wordt het functioneren van taxateurs beoordeeld.

Recent is een NVM-taxateur in een negatief daglicht gesteld. De NVM neemt dergelijke meldingen serieus en heeft aangegeven dat iedere NVM-taxateur onder tuchtrechtelijk toezicht staat en heeft een intern onderzoek gestart naar de betreffende taxateur. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek wordt bekeken of de NVM zelfstandig een klacht indient bij de tuchtrechter.

Verbeteren taxaties prioriteit AFM en DNB

Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) proberen de kwaliteit van taxaties te verbeteren en focussen sterk op onafhankelijkheid. Ook de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) focust op verbetering van de professionaliteit van de taxateurs met als doel hogere kwaliteit en voorkomen van belangenverstrengeling.

Elke NVM-taxateur is onderworpen aan het NVM tuchtrecht en aan het NRVT-tuchtrecht indien de taxateur opgenomen is in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Onafhankelijk Taxateurs Nederland helpt u graag

Zoekt u meer informatie over onafhankelijke taxaties? Neem contact op met een van de RICS taxateurs van Onafhankelijke Taxateurs Nederland