Energielabel van invloed op waarde van kantoorpand

Gebouwen dragen voor 40% bij aan het totale energiegebruik in Nederland. In het kader van verduurzaming zet het kabinet daarom in op verbetering van het energielabel van kantoorpanden. Kantoorpanden groter dan 100 m2 moeten voor 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit is nu wettelijk vastgelegd en in november 2018 ook gepubliceerd in het Staatsblad. Waarschijnlijk worden de eisen vanaf 2030 verder verhoogd naar energielabel A. We hebben nog een lange weg te gaan, want 45 % voldoet hier niet aan en heeft een label lager dan C. Opvallend is dat ook de overheid slecht scoort op duurzaamheid van kantoorpanden.

Kantooreigenaren lopen grote -met name financiele- risico’s. Kosten bestaan niet alleen uit investeringen in verduurzaming van de kantoren, maar ook tegemoetkomingen aan huurders die eventueel -tijdelijk- moeten verhuizen. De verwachting is dat er prijsdruk gaat ontstaan op vakmensen die de verduurzaming gaan uitvoeren. Ook kunnen er conflicten ontstaan tussen verhuurder en huurder over wie de kosten van de verduurzaming gaat dragen. In eerste instantie moet de verhuurder betalen, maar deze zal deze kosten willen doorbelasten aan de huurder. De huurder heeft namelijk het voordeel van lagere energiekosten en een hoger comfort na de renovatie. Deze factoren hebben nu al invloed op de waardering van de kantoren en dit zal toenemen naarmate 2023 nadert.

Meer over RICS-taxatie