Locatie huurwoningen belangrijker voor de huurprijs

De WOZ-waarde van een huurwoning gaat in het woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) een rol spelen. Het puntensysteem werkt op dit moment op basis van oppervlakte en voorzieningen zoals keuken, sanitair en energieprestaties, en niet op de gewildheid en de locatie.

Het kabinet wilt de categorieën woonomgeving en woonvorm uit het huidige puntenstelsel vervangen door een waardering op basis van de WOZ-waarde. De gewildheid en locatie  van de huurwoning hebben met de invoering van dit wetsvoorstel een grotere invloed op de maximale huurprijs dan voorheen. De WOZ-waarde telt na invoering van de verandering voor een kwart mee in het puntentotaal. Dit voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst is naar de tweede kamer gestuurd. Door het meenemen van de lokale marktsituatie in de huurprijs wordt investeren in nieuwe huurwoningen aantrekkelijker, wat bijdraagt aan de doorstroming.

Het kabinet wilt de verandering per 1 juli 2015 invoeren. Huurders in de regio Utrecht zullen het meest profiteren van de wetswijziging. De gemiddelde maximale huur gaat met ruim 5% omlaag. In Rotterdam en Amsterdam is sprake van een stijging. De gemiddelde maximale huur zal in die steden stijgen met zo’n 2,5%. In Den Haag is sprake van een stijging van 5%. De huur mag niet verder stijgen dan het jaarlijks wettelijke percentage.

Taxatie offerte