Oprichting taxateurregister

Sedert 2 jaar wordt er gewerkt aan de oprichting van een register dat ervoor moet zorgen dat vastgoedtaxateurs onafhankelijk te werk gaan. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de vastgoedsector overleggen over de gedragsregels die de basis moeten vormen voor het register. Op 31 december 2014 is er een stichting geregistreerd. Volgens projectleider Eric Martens zijn er al veel stappen genomen in het proces. Er is al een blauwdruk voor de organisatie en er wordt aan de statuten gewerkt.

Scheiding taxateurs- en makelaars activiteiten

AFM pleit ervoor dat de makelaars- en taxateurs-activiteiten gescheiden worden. Ze nemen hierbij de accountants- en consultancybureaus als voorbeeld. De regels zijn in die branche eerder verscherpt, er mag niet langer advies worden gegeven door het bedrijf die ook de jaarrekening controleert (advies en controle-werkzaamheden zijn gescheiden). Als in de vastgoedbranche een scheiding tussen makelaar en taxateur wordt doorgevoerd zal dit veel veranderen. Alleen grote kantoren bieden dit aan en gespecialiseerde taxateurs zoals Troostwijk Taxateurs en Onafhankelijke Taxateurs Nederland. Meer over taxaties door Onafhankelijke Taxateurs Nederland.

Verder wordt er op dit moment gewerkt aan de invulling van het bestuur en de inrichting van het tuchtrecht. Het tuchtrecht zal waarschijnlijk worden uitgevoerd door verschillende brancheorganisaties. Het nieuwe taxateursregister is in het leven geroepen na lang aandringen van zowel AFM als DNB (De Nederlandse Bank). In het verleden is de onafhankelijkheid van makelaars/ taxateurs zeer belangrijk gebleken. Te hoge of te lage taxaties zijn in sommige gevallen in extreme vorm voorgekomen doordat makelaars/ taxateurs niet onafhankelijk te werk gingen. Zo was het vastgoed van Eurocommerce volgens de boeken € 800 miljoen euro waard, terwijl dit enkele maanden later € 400 miljoen euro minder waard bleek te zijn. Volgens Martens zal het taxateursregister zorgen voor een doorlopende controle op de kwaliteit van taxaties en aangesloten taxateurs. Op 1 januari 2016 moet het volledig operationeel zijn.

Over Onafhankelijke Taxateurs Nederland

Onafhankelijke Taxateurs Nederland is een volledig onafhankelijk taxateur en is gespecialiseerd in het taxeren van bedrijfsmatig vastgoed. Wij zijn RICS taxateurs en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen van het taxeren van bedrijfsmatig vastgoed. We werken landelijk.

Wilt u contact met Onafhankelijke Taxateurs Nederland