PTA publiceert ‘good practices’ taxaties vastgoed

Het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) heeft ‘good practices’ gepubliceerd als verdere uitwerking op de eerder gepresenteerde 28 aanbevelingen. PTA stelt dat taxateurs transparanter moeten worden over de gehanteerde aannames en uitgangspunten. Bijvoorbeeld: als de waarde wordt bepaald uitgaande van ‘toekomstige volledige verhuur’ kan dat misleidend zijn, aldus PTA.

Voorbeeld taxatie-opdrachtbevestiging

Er komen voorbeelden van opdrachtbevestigingen om taxateurs te helpen bij het maken van duidelijke afspraken over de opdrachtverlening. Bij accountants is dit al langer gebruikelijk. Taxateurs kunnen daarvan leren. Daarnaast wordt er gewerkt aan internationale standaarden voor onafhankelijkheid en permanente educatie voor taxateurs.

Taxatierapport

In de publicatie wordt een nieuw raamwerk voor de inhoud van een taxatierapport gepresenteerd. Bij het opstellen is gekeken naar internationale standaarden. Ook zijn er in de publicatie uitwerkingen van verschillende soorten taxaties en voorbeelden voor een transparantere onderbouwing van rendementen, huurniveaus, incentives en gebruikte bronnen opgenomen.

Brancheorganisaties en opleiders moeten de good practices overdragen aan de taxateurs.