Taxateurs vastgoed in 1 register ten behoeve van verbetering kwaliteit

Drie bestaande registers van taxateurs vastgoed (waaronder RICS) gaan 1 nieuwe stichting vormen voor alle vastgoedtaxateurs. Het centrale register stelt kwaliteitseisen en gedragsregels voor de taxateurs vastgoed. Ook de controle op naleving van de regels wordt door het register gedaan.

Met het oprichten van het register kunnen vastgoed taxaties beter worden getoetst op objectiviteit, transparantie en controleerbaarheid. De eenduidige beroeps- en gedragsregels sluiten aan bij de internationale eisen. In het bestuur zijn de vier brancheorganisaties NVM, NVR, VastgoedPRO en VBO Makelaar vertegenwoordigt. Ook de huidige registers SCVM en VastgoedCert nemen plaats in het bestuur. RICS neemt geen plaats in het bestuur vanwege haar onafhankelijkheid, maar steunt het initiatief wel.

Het bestuur ziet toe op de overgang van de bestaande registers naar het nieuwe register. Eric Martens, oud voorzitter van RICS Nederland, leidt de overgang. Het nieuwe register begint met de taxateurs die actief zijn in het zakelijk vastgoed (kantoren, winkelpanden) en wordt later uitgebreid naar landelijk en agrarisch vastgoed, WOZ en woningen.

Onafhankelijk Taxateurs Nederland taxeert zakelijk en commercieel vastgoed, zoals verhuurde kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen. Wij zijn een 100 % gespecialiseerd RICS taxatiebureau en lid van NVM.

Zoekt u een RICS taxateur? Vraag vrijblijvend een Offerte RICS taxatie