Transparantie onroerend goed taxaties kan beter

Dit blijkt uit een onderzoek van softwarespecialist Reasult. Volgens Reasult blijkt dat beleggers in vastgoed grote waarde hechten aan transparantie bij vastgoed taxaties. Ook streven ze naar een hogere kwaliteit en betere vergelijkingen van vastgoed taxaties. Commerciële beleggers in vastgoed en woningcorporatie zijn het erover eens dat het beter kan.

Inzicht in de waarde van vastgoed is een belangrijke voorwaarde voor controle op het taxatieproces. Inzicht in de marktwaarde van vastgoed resulteert in meer grip, betere stuurinformatie, reëlere toekomstverwachtingen en bewuste keuzes ten aanzien van het vastgoed. Dan wordt duidelijk waar de kansen liggen die de vastgoedmarkt te bieden heeft, maar ook de bedreigingen.

Wilt u meer weten over de transparantie en onafhankelijkheid van Onafhankelijke Taxateurs Nederland. Zoek contact met onze RICS taxateurs