Verscherpte regels voor onafhankelijke taxaties vastgoed

Bij het -in oprichting zijnde- taxatieregister NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) worden nieuwe regels toegepast. Deze zijn vergelijkbaar met de regels voor accountantskantoren. Voor beursgenoteerde bedrijven mogen accountantskantoren geen adviestaken meer uitvoeren én tegelijk ook de jaarrekening opmaken. Doel is de objectiviteit en onafhankelijkheid te garanderen. Voor de taxateurs vastgoed gaan vergelijkbare regels gelden.

Taxateur onafhankelijk van opdrachtgever

Bij het uitvoeren van een taxatie moet de taxateur volledig onafhankelijk zijn van de opdrachtgever en het te waarderen object. Een radicale scheiding van de makelaar en taxateur is volgens velen niet noodzakelijk. Enkele taxatie-dienstverleners zoals Troostwijk en Onafhankelijk Taxateurs Nederland hanteren een strikte scheiding. Zij verrichten alleen taxaties en verrichten geen makelaars activiteiten.

Meer over de RICS taxaties van Onafhankelijk Taxateurs Nederland.

Het persoonsregister NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) gaat uit van de taxatiestandaarden EVS, IVS en de PTA Good Practices. In 2016 krijgt ook de door de EU opgestelde Mortgage Credit Directive (MCD) invloed op taxaties. Taxateurs moeten voldoende onafhankelijk zijn van het kredietaanvraagproces. Het doel is dat de taxateur een onpartijdige en objectieve waardebepaling kan uitvoeren.