WOZ Scan door Onafhankelijk Taxateurs Nederland

Wet WOZ

Op grond van de Wet WOZ worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks getaxeerd. Het is van groot belang dat de WOZ waarde van uw vastgoed juist is.

WOZ-waarde als basis voor belastingen

De WOZ-waarde speelt een rol bij verschillende belastingen:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB).
  • Andere gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing.
  • Fiscale afschrijving vennootschapsbelasting. U mag namelijk afschrijven tot de WOZ-waarde.
  • Verhuurderheffing, bij sociale huurwoningen.
  • Energiebelasting. Hierbij kunnen WOZ-objecten worden samengevoegd.

Verlagen WOZ waarde om belasting te besparen

De WOZ-waarde die door de gemeente is vastgesteld kan afwijken van de werkelijke WOZ-waarde. Op basis van de wettelijke uitgangspunten en marktsituatie controleren wij de waarde zoals vastgesteld door de gemeente. De WOZ-regels gaan bijvoorbeeld voorbij aan de verhuurde staat van een pand. Hierdoor ligt de WOZ-waarde vaak onder de marktwaarde. Daarnaast zijn er soms fiscale vrijstellingen van toepassing. Economische omstandigheden en ontwikkelingen, verkoopprijzen van vergelijkbare objecten en leegstand hebben invloed op de WOZ-waarde. In veel gevallen is het mogelijk om de WOZ-waarde te verlagen en daarmee een besparing op belastingen te realiseren.

Quick Scan

Om op een snelle manier de juistheid van de WOZ-waarde te controleren bieden wij een Quick Scan aan. Op basis van beschikkingen en aanslagen van de gemeente en een marktanalyse van de regio beoordelen wij of u in aanmerking komt voor een verlaging van de WOZ-waarde.

Afhandelen verlagen WOZ waarde

Als we na de Quick Scan kansen zien om de WOZ-waarde te verlagen, gaan we verder met het bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Bij sommige gemeentes kunnen we door middel van vooroverleg een afhandeling zonder procedures doorlopen. Bij andere gemeentes zal in een hoorzitting een uitspraak over het bezwaar worden gedaan.

Plan van Aanpak

In overleg met u stellen wij een Plan van Aanpak op, waarin wij helder het proces uiteenzetten. Door middel van strakke tijdslijnen en duidelijke afspraken zijn wij hierin graag uw een betrouwbare partner.

Uitgangspunt bij de beoordeling van de WOZ-waarde is door u te realiseren besparing. Wij sturen op een inhoudelijk grondige en adequate behandeling van uw dossier. Daarbij kijken wij naar taxatietechnische, juridische en fiscale aspecten.

Wij beoordelen o.a. de gehanteerde kapitalisatiefactor en huurwaarde op basis van een grondige marktanalyse. Daarnaast controleren wij of de objectafbakeningsregels uit de Wet WOZ juist zijn toegepast en het correcte waardebegrip is gehanteerd. Bovendien toetsen wij de WOZ-waardering aan recente jurisprudentie. Op deze manier kunnen wij de besparing voor u optimaliseren.

Vaste kosten of no cure no pay

Wij maken een vaste prijsafspraak met u of werken op no-cure-no-pay basis.

Bel 035 60 345 67 of mail info@otnl.nl voor meer informatie.