WOZ Scan door Onafhankelijk Taxateurs Nederland

Wet WOZ

Op grond van de Wet WOZ worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks getaxeerd. Het is van groot belang dat de WOZ waarde van uw vastgoed juist is. De WOZ-waarde speelt een rol bij verschillende belastingen:

• fiscale afschrijving binnen de vennootschapsbelasting

• inkomstenbelasting

• waterschapsbelastingen

Verlagen WOZ waarde om belasting te besparen

De WOZ-waarde die door de gemeente is vastgesteld kan afwijken van de werkelijke WOZ-waarde. Op basis van de wettelijke uitgangspunten en marktsituatie controleren wij de waarde zoals vastgesteld door de gemeente. Economische omstandigheden en ontwikkelingen, verkoopprijzen van vergelijkbare objecten en leegstand hebben invloed op de WOZ-waarde. In veel gevallen is het mogelijk om de WOZ-waarde te verlagen en daarmee een besparing op belastingen te realiseren.

Quick Scan

Om op een snelle manier de juistheid van de WOZ-waarde te controleren bieden wij een Quick Scan aan. Op basis van beschikkingen en aanslagen van de gemeente en een marktanalyse van de regio beoordelen wij of u in aanmerking komt voor een verlaging van de WOZ-waarde.

Afhandelen verlagen WOZ waarde

Als we na de Quick Scan kansen zien om de WOZ-waarde te verlagen, gaan we verder met het bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Bij sommige gemeentes kunnen we door middel van vooroverleg een afhandeling zonder procedures doorlopen. Bij andere gemeentes zal in een hoorzitting een uitspraak over het bezwaar worden gedaan.

Vaste kosten of no cure no pay

Wij maken een vaste prijsafspraak met u of werken op no-cure-no-pay basis.

Bel 035 60 345 67 of mail info@otnl.nl voor meer informatie.