WOZ-taxaties niet op orde bij veel gemeenten

Dit zijn onder meer Amsterdam, Delft, Harlingen, Emmen en De Bilt. De Waarderingskamer controleert of gemeenten woonhuizen correct taxeren. Gemeenten taxeren huizen jaarlijks voor de WOZ. De WOZ-taxatie van een huis bepaalt de belasting die eigenaren betalen: hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belasting. Het gaat om de ozb, waterschapsbelasting, eigenwoningforfait en erfbelasting. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder belasting de huiseigenaar betaalt. Wie denkt dat de gemeente zijn huis te hoog taxeert, kan bezwaar maken. Dat gebeurde bij ruim 1,5 procent van de 7,5 miljoen woningen. Ongeveer 50 % wordt gehonoreerd.

5 van de ruim 400 Nederlandse gemeenten taxeren zelfs zo slecht dat zij geen WOZ-beschikkingen mogen  sturen aan huiseigenaren. Door de crisis op de huizenmarkt is er meer inzicht nodig in de gegevens die de waarde van een huis bepalen. Dat lukt niet elke gemeente. Onder andere de ligging van de woning speelt tegenwoordig een veel grotere rol in de taxatie dan vroeger.

Bestel gratis boek taxatie commercieel vastgoed en kantoren